BETA - Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe
Kurs dla przedszkolaków i pierwszaków

Zapisz się na kurs online

Poniedziałek -19-02-2018: "Podstawowy 6-cio tygodniowy"
Możliwe zapisy na inne kursy i terminy!

Więcej więcej

Szybki kontakt

BETA Centrum Edukacyjno - Szkoleniowe
tel. (32) 202 72 64, kom. 607 392 861
e-mail: biuro@szybkieczytanie.katowice.pl
Nowy oddział w Wejherowie - tel. 606 571 686

Więcej więcej

O nas

Foto Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Beta” istnieje nieprzerwanie od roku 1994, przy czym pod obecna nazwą od 1997. W roku 2004 Centrum zostało wpisane do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych.

Celem placówki, zgodnie z §3 Statutu, jest kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie:
 • technik uczenia się i zapamiętywania,
 • szybkiego czytania,
 • rozwoju pamięci, koncentracji i inteligencji, pozytywnego myślenia, kinezjologii edukacyjnej itp.
Misją placówki jest wspieranie wszechstronnego rozwoju każdego człowieka i jego kariery edukacyjnej obecnej i przyszłej, od wieku przedszkolnego poczynając. Stosowane metody pracy oparte są na aktualnym stanie wiedzy na temat funkcjonowania mózgu w procesie uczenia się. Nie stosujemy technik wprowadzających w odmienne stany świadomości typu np. hipnoza. Biorąc przykład ze sportowców zalecamy ćwiczenia systematyczne zgodne z zaleceniami trenerów. Każdy może osiągnąć znaczną i nie budzącą wątpliwości poprawę własnej wiedzy i umiejętności. Człowiek XXI wieku to osoba stale ucząca się. Jak wykazują badania, dobrą pamięcią możemy cieszyć się do późnego wieku. Mózg można i trzeba trenować – jak mięśnie.

Barbara Osiecka – Ksiądz , założyciel, dyrektor i trener.
Nauczyciel z wieloletnim stażem, były doradca metodyczny, edukator „Nowej Szkoły”, opiekun stażystów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, opiekun praktyk studenckich recenzent podręczników i programów nauczania , wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Od zawsze zainteresowany alternatywnymi metodami nauczania i uczenia się.
Kursy, które prowadzi, od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem dając wymierne efekty potwierdzane przez uczestników oraz ich rodziców (w przypadku dzieci). Była kilkakrotnie zapraszana do uczestnictwa w programach telewizji regionalnej, pisano o jej działalności w prasie.


Doświadczenie

Przez kilkanaście lat istnienia Centrum współpracowaliśmy z wieloma szkołami, przedszkolami i innymi placówkami. Między innymi:
 • Szkoła podstawowa nr 6 i nr 8 w Sosnowcu
 • Gimnazjum nr 1 i nr 16 w Sosnowcu
 • Przedszkole nr 55 w Sosnowcu
 • Szkoła podstawowa nr 2 w Łazach
 • Szkoła podstawowa nr 6 w Jastrzębiu Zdroju
 • Przedszkola nr 81, 84 , 93 w Katowicach
 • Dom Kultury w Siewierzu
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku
 • Szkoła Społeczna OMEGA w Katowicach
 • Szkoła Katolicka w Katowicach
 • i inne

Zobacz

Tubaj

Referencje:
Przedszkole Miejskie nr 66 - Katowice, Przedszkole Miejskie nr 55 - Katowice, Szkoła Podstawowa - Jastrzębie Zdrój,
Szkoła szybkiego czytania i technik uczenia się "TUBAJ"
Certyfikaty:
Educational Kinesiology Fundation - Brain Gym, Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii, Szkoła szybkiego czytania i technik uczenia się "TUBAJ"

Nagrody:
Nagroda Kuratora Oświaty - Katowice